Dr. Denis Gabriel BORCEA

Denis Gabriel BORCEA, DVM, PhD este coordonatorul Departamentului de Neurologie din cadrul Spitalului de Endoscopie și Chirurgie Minim Invazivă Veterinară.

Este absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din Iași în anul 2018. După finalizarea facultății, a urmat studiile doctorale în domeniul Medicină Veterinară cu specializarea în Semiologie și Patologie Medicală Veterinară, cercetarea fiind axată pe patologiile de coloană vertebrală la câine.

Activitatea în cadrul programului de doctorat a condus la dezvoltarea unor abilități distincte privind tehnicile de neuroexaminare și neurolocalizare, identificarea patologiilor specifice asupra sistemului nervos central cât și aplicarea examenelor paraclinice.

Activitatea de cercetare a urmărit identificarea metodelor specifice de diagnostic asupra patologiilor de coloană vertebrală la câine, fiind autor cât și coautor la o serie de lucrări științifice publicate la nivel național și internațional. Totodată, pe perioada stagiului de doctorat a contribuit ca și coautor la publicarea unei cărți de neurologie dar și ca lector la multiple conferințe și manifestări științifice la nivel național.

Abilitățile clinice cuprind pe lângă specializarea pe neurologie și interes în medicina internă și urgențe medicale, fiind activ inițial timp de 18 luni într-un program de internariat în cadrul Compartimentului de Urgențe a Facultății de Medicină Veterinară Iași, activitatea fiind prelungită ulterior ca angajat.